Voor alle kopers en bewoners van een monumentaal pand:

Kom ik in aanmerking voor woonhuissubsidie?

Tussen 1 maart en 30 april kunt u als particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie woonhuissubsidie aanvragen. Ook leden van een Verenigingen van Eigenaren met een rijksmonument en aandeelhouders van een landgoed komen voor de woonhuissubsidie in aanmerking. Kosten die gemaakt zijn in 2020 kunt u meenemen in de subsidieaanvraag van 2021. Voor werkzaamheden uitgevoerd in het jaar 2019 kunt u geen subsidieaanvraag meer doen.

Hoeveel subsidie ontvang ik?

U kunt woonhuissubsidie aanvragen voor de instandhouding van de monumentale onderdelen van uw monument. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn herstel van de fundering, het vervangen van voeg- of metselwerk aan de gevel of monumentale schilderwerkzaamheden. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staan de kosten die u mag meenemen. De woonhuissubsidie bedraagt 38% van deze kosten.

Meer weten over subsidies betreft monumentale panden? Kijk dan op monumenten.nl

Bron: www.monumenten.nl

Terug naar overzicht