Lelystraat 38 3364 AJ • Sliedrecht

Lelystraat 38
Lelystraat 38
Lelystraat 38
Lelystraat 38
Lelystraat 38
Lelystraat 38
Lelystraat 38
Lelystraat 38
Lelystraat 38
Lelystraat 38
Lelystraat 38

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs€ verkocht,- k.k.
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal200 m²
Kantoorruimte7 m²
Terrein507 m²
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwperiode1960-1970
Statusverkocht
Indeling
Aantal bouwlagen (kantoor)1

Omschrijving

Algemeen:
Een vrijstaande bedrijfsruimte met buitenruimte geschikt voor diverse doeleinden gelegen aan de Lelystraat 38 te Sliedrecht op het bedrijventerrein ‘Nijverwaard’.

Locatie:
Gelegen aan de Lelystraat op het bedrijventerrein ‘Nijverwaard’ te Sliedrecht. De locatie heeft een goede bereikbaarheid en ligt op een centraal punt binnen de bedrijvigheid.

Parkeren:
Is mogelijk op eigen terrein of op langs de openbare weg aan de voorzijde.

Afmetingen:
De perceeloppervlakte is in totaal 507 m² waarbij de bedrijfsruimte een oppervlakte heeft van circa 200 m². De overige oppervlakte behoort tot het perceel en kan als buitenruimte worden gebruikt.

Bouwaard:
- Betonnen niet onderheide constructie;
- vloer van betonnen trottoirtegels, 30 x 30 cm met aan de voorzijde een betonnen plaat;
- opgebouwd uit betonnen palen met betonnen geveldelen;
- houten dakconstructie;
- dak van asbesthoudende golfplaten.

Opleveringsniveau:
- Aan de voorzijde een portaal verrijdbare, handbedienbare kraan;
- het perceel is gedeeltelijk omheind met een stalen hekwerk;
- aan de voorzijde twee draaihekken;
- houten schuifdeuren in voorgevel, afmeting 3.00 x 3.10 meter;
- houten schuifdeur in westgevel;
- verlichting als TL verlichting;
- diverse stroompunten aanwezig;
- toilet met wasbak;
- veel daglichttoetreding door middel van ramen in de noord, oost en westgevels;
- intern een kleine ruimte eventueel als kantoorruimte te gebruiken, afmeting 4.00 x 1.83 meter;
- buitenruimte volledig verhard voorzien van Stelconplaten in combinatie met betontegels;
- brandblusmiddelen, jaarlijks gekeurd.

Bouwjaar:
1963 en 1972.

Elektrische installatie:
Krachtstroom, 100 amp.

Vraagprijs:
€ 190.000,-- kosten koper.

Bestemming:
Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Nijverwaard’ vastgesteld op 23 juni 2016 waaruit blijkt dat onderhavige locatie de bestemming ‘bedrijf’ heeft. De voor ‘bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'; b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'; c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'; d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijven tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'; e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': bedrijven tot en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'; f. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf - 1 t/m 4': tevens een bedrijfsactiviteit met de SBI-code zoals hierna in de tabel genoemd, uit ten hoogste de voor deze bedrijfsactiviteit in de tabel aangegeven categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'.

Aanvaarding:
In overleg. Is op korte termijn mogelijk.

Bodemgesteldheid:
Uit het vooronderzoek blijkt dat de locatie in 1963 ingericht is als industriegebied. Vanaf 1963 heeft verkoper een constructiebedrijf annex plaatwerkerij gehad op de locatie. Op grond van de informatie is qua onderzoeksinspanning (aantal boringen en analyses) uitgegaan van een onverdachte locatie waarbij aandacht geschonken wordt aan de voormalige bovengrondse tank, de locatie van de metaalbewerkingsmachines en de oud ijzer opslagplaats. Niet aanvullend wordt bemonsterd op PFOA. In het geval dat er grond afvoer plaatsvindt wordt er een partijkeuring uitgevoerd inclusief onderzoek op PFOA.
Aanleiding voor het onderzoek betreft de voorgenomen transactie van het huidige perceel. De onderzoekslocatie is gelegen ter plaatse van de Lelystraat 38 te Sliedrecht. De locatie omvat het volgende kadastrale perceel: D1857. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca. 500m2.
Het doel van het onderzoek is vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen vormen voor voorgenomen transactie.
Uit de boorbeschrijvingen (bijlage C) blijkt dat de bodemopbouw voornamelijk bestaat uit een zandige toplaag op een kleiige ondergrond.
Op basis van het bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie het volgende worden geconcludeerd:
• Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan aan de uitkomende grond van alle boringen, die zouden kunnen wijzen op een bodemverontreiniging. In de bodem is bijmenging en zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank, de metaalbewerkingsmachines, de voormalige oud ijzer opslag en in de ophooglaag zijn geen waarnemingen gedaan aan de uitkomende grond, die zouden kunnen wijzen op een bodemverontreiniging.
• In de zandige bovengrond (ophooglaag) zijn geen verontreinigingen aangetroffen en voldoet bij toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit aan de klasse achtergrondwaarde
• In de zandige ondergrond is een lichte verontreiniging met minerale olie, zink en PCB (som 7) waargenomen en voldoet bij toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit aan de klasse industrie.
• In de kleiige ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen en voldoet bij toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit aan de klasse achtergrondwaarde.
• Het grondwater is licht verontreinigd met xyleen en naftaleen en is matig verontreinigd met barium. De oorzaak voor dit verhoogde bariumgehalte is niet duidelijk; een puntbron is niet aanwijsbaar. Waarschijnlijk betreft het een verhoogd achtergrondgehalte. Gezien in deze regio regelmatige matig verhoogde bariumgehalten aangetroffen worden word nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. De hypothese onverdacht is niet geheel bevestigd gezien de aangetroffen lichte verontreiniging. De verhogingen zijn van die mate dat de resultaten van het onderzoek geen aanleiding vormen voor een nader bodemonderzoek. Voor de voorgenomen transactie, vormt de algemene bodemkwaliteit op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek geen belemmering.

Algemeen:
Een vrijstaande bedrijfsruimte met buitenruimte geschikt voor diverse doeleinden gelegen aan de Lelystraat 38 te Sliedrecht op het bedrijventerrein ‘Nijverwaard’.

Locatie:
Gelegen aan de Lelystraat op het bedrijventerrein ‘Nijverwaard’ te Sliedrecht. De locatie heeft een goede bereikbaarheid en ligt op een centraal punt binnen de bedrijvigheid.

Parkeren:
Is mogelijk op eigen …

Lees meer

Streetview

Kaart

Foto's

Video

Brochure

Delen

“Waltmann Bedrijfshuisvesting: Dienstverlening rondom commercieel vastgoed!”

“Waltmann Makelaars: Expert in de omgeving Drechtsteden!”

Ja ik heb interesse, ik wil graag

Copyright © 2019 Waltmann Bedrijfshuisvesting