Groenmarkt 199-205 3311 BD • Dordrecht

Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205
Groenmarkt 199-205

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs€ 460.000,- k.k.
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Oppervlakten en inhoud
Belegging321 m²
Bouw
Hoofdbestemmingbelegging
Bouwvormbestaande bouw
Bouwperiode1991-2000
Statusbeschikbaar
Belegging soortwinkelruimte

Omschrijving

Algemeen:
Het betreft twee belendende commerciële ruimten direct grenzend aan het plein van het historische Stadhuis in het centrum van Dordrecht. De totale oppervlakte bedraagt 321 m² waarbij de commerciële ruimten zijn verveeld over drie huisnummers. Op dit moment is sprake van een langdurige verhuursituatie. In 1998 zijn beide objecten tijdens een algehele renovatie verbouwd tot commerciële ruimte op de begane grond.

Groenmarkt 199:
Deze commerciële ruimte van circa 134 m² is recht tegenover het huidige politiebureau gelegen. Het object kan zowel als winkelruimte als kantoorruimte worden aangewend en heeft tevens de beschikking over één eigen parkeerplaats op het achterterrein.

Groenmarkt 203-205:
Deze commerciële ruimte van circa 187 m2 met monumentale gevel betreft het voormalig hoofdbureau van de politie en beschikt over een unieke ligging tegenover het oude stadhuis. Ook voor dit object geldt dat het zowel als winkelruimte als kantoorruimte kan worden aangewend. De ruimte beschikt tevens over één eigen parkeerplaats op het achterterrein.

Gemeente Dordrecht:
Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen (rijkswegen A15 en A16). Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Dordrecht is een prachtige stad met meer dan 900 rijksmonumenten, 700 gemeentelijke monumenten en een groot aantal beeldbepalende panden. Door de verscheidenheid aan locaties en het gevarieerde winkelaanbod is het zeer de moeite waard de stad te bezoeken. Van couleur locale in een historische omgeving tot moderne winkels met allure en alle bekende modemerken.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer is goed te noemen. Zowel de rijksweg A16 van Rotterdam naar Breda als de rijksweg A15 van Rotterdam naar Nijmegen zijn respectievelijk binnen 5 en 10 autominuten bereikbaar. Vanaf busstation Dordrecht is er een keuze uit 29 verschillende buslijnen en op het treinstation stoppen zowel intercity- als stoptreinen. Hierdoor is bijvoorbeeld het centrum van Rotterdam binnen 15 minuten per spoor bereikbaar.

Afmetingen:
Groenmarkt 199 circa 134 m²
Groenmarkt 203 & 205 circa 187 m²

De bovenstaande oppervlakten zijn opgemeten aan de hand van ter beschikking gestelde tekeningen, doch deze oppervlakten kunnen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Kadastrale gegevens:
Volgens de Rijksdienst voor het Kadaster en de openbare registers in Nederland, blijkt uit de kadastrale registratie van het terrein plaatselijk bekend als de Groenmarkt 199 te 3311 BD Dordrecht.

Gemeente: DORDRECHT
Sectie: F
Nummer: 2777
Appartementsindex: A19


Volgens de Rijksdienst voor het Kadaster en de openbare registers in Nederland, blijkt uit de kadastrale registratie van het terrein plaatselijk bekend als de Groenmarkt 203 en 205 te 3311 BD te Dordrecht het navolgende.

Gemeente: DORDRECHT DORDRECHT
Sectie: F F
Nummer: 2777 A20 (203) A21 (205)

Bestemming:
Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Historische Binnenstad’ vastgesteld op 22 februari 2011 waaruit blijkt dat onderhavige locatie de bestemming ‘Gemengd-1’ heeft. De objecten kunnen onder andere worden aangewend als winkelruimte/ kantoorruimte. Hierbij dient te worden aangemerkt dat een mogelijke horecabestemming zowel bij de betreffende vereniging van eigenaren als middels een omgevingsvergunning bij de gemeente Dordrecht moet worden goegekeurd.

Tevens zijn de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie’ en ‘Waarde-Beschermd Stadsgezicht’ van toepassing. De voor 'Waarde – Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van en de bescherming van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden. De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar geldende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met het beschermd stadsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden.

Specificaties Vereniging van Eigenaren:
Volgens opgave van opdrachtgever bedragen de kosten aan de Vereniging van Eigenaren in totaal € 481,-- per maand exclusief BTW.

Koopsom:
€ 460.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Aanvullende informatie:
Ten behoeve van de verkoop van deze beleggingsportefeuille is, na getoonde interesse, complete en gedetailleerde informatie beschikbaar.

Voorbehouden:
Een transactie kan pas dan tot stand komen nadat eigenaar schriftelijk hiervoor haar goedkeuring heeft verleend.

Omzetbelasting:
Niet van toepassing.

Staat van oplevering:
Overdracht van het verkochte vindt plaats in de staat waarin het verkochte zich op heden bevindt, behoudens normale slijtage, met alle kenbare en niet kenbare gebreken (‘as is’). Verkoper heeft zelf nooit gebruik gemaakt van het verkochte.

Kosten:
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten met betrekking tot het doorhalen van hypotheken, beslagen en dergelijke voor rekening van verkoper komen.

Algemeen:
Dit Investment Memorandum is vertrouwelijk van aard en wordt te goeder trouw aan u beschikbaar gesteld. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging door de opdrachtgever van Waltmann Bedrijfshuisvesting B.V. (hierna verkoper genoemd) of andere personen, inhoudende een toezegging of andere verzekering met betrekking tot toekomstige beslissingen van verkoper met betrekking tot deze beleggingsportefeuille. Deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd.

Verkoper heeft geen verplichtingen ten opzichte van gegadigden die voortvloeien uit dit Investment Memorandum. Verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure van deze beleggingsportefeuille naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen.

Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zich zonder opgaaf van reden uit de verkoopprocedure terug te trekken. Indien verkoper handelt als hiervoor bedoeld zal dit niet leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding, daaronder begrepen eventuele schadevergoedingen, ongeacht het tijdstip waarop verkoper handelt als hiervoor bedoeld en ongeacht of op dat tijdstip gesprekken of onderhandelingen gaande waren. Waltmann Bedrijfshuisvesting B.V. handelt exclusief als adviseur van haar opdrachtgever. Noch Waltmann Bedrijfshuisvesting B.V. nog enige andere adviseur is verantwoordelijk jegens een ander dan de directe opdrachtgever voor het geven van advies in verband met deze beleggingsportefeuille.

Deze informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Waltmann Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, nog kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Algemeen:
Het betreft twee belendende commerciële ruimten direct grenzend aan het plein van het historische Stadhuis in het centrum van Dordrecht. De totale oppervlakte bedraagt 321 m² waarbij de commerciële ruimten zijn verveeld over drie huisnummers. Op dit moment is sprake van een langdurige verhuursituatie. In 1998 zijn beide objecten tijdens een algehele renovatie verbouwd tot commerciële…

Lees meer

Streetview

Foto's

Brochure

Delen

“Waltmann Bedrijfshuisvesting: Dienstverlening rondom commercieel vastgoed!”

“Waltmann Makelaars: Expert in de omgeving Drechtsteden!”

Ja ik heb interesse, ik wil graag

Copyright © 2018 Waltmann Bedrijfshuisvesting