Admiraalsplein 401-421 3317 BK • Dordrecht

Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421
Admiraalsplein 401-421

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs€ verkocht,- k.k.
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Oppervlakten en inhoud
Belegging1825 m²
Bouw
Hoofdbestemmingbelegging
Bouwvormbestaande bouw
Bouwperiode1945-1959
Statusverkocht
Belegging soortkantoorruimte

Omschrijving

Algemeen:
Door de gemeente Dordrecht wordt te koop aangeboden verhuurde bedrijfsruimte met een commerciële en maatschappelijke functie in de plint van een appartementengebouw aan het Admiraalsplein 401 tot en met 421 te Dordrecht in woonwijk ‘Wielwijk’. Het gebouw is in 1959 gebouwd en de plint is in 2014/2015 gerenoveerd. De totale aangeboden begane grond is verdeeld in 21 units waarvan er een aantal zijn samengevoegd voor het gebruik. De hoofdbedrijfsactiviteiten van de gebruikers ligt op de maatschappelijke en zorgende dienstverlening.

Informatie plaats:
De gemeente Dordrecht, gelegen langs rijksweg A16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) is met zijn ca. 119.000 inwoners de vijfde gemeente van Zuid Holland. De historische binnenstad biedt een ruim assortiment aan winkels, horecagelegenheden en bezienswaardigheden. Een aantal voorzieningen binnen de stad zijn o.a. Leerpark, uitgebreid pakket aan scholen in het middelbaar en hoger onderwijs, Sportpark, uitgebreid pakket aan sportmogelijkheden en het Gezondheidspark, waar het Albert Schweitzer ziekenhuis een zeer grote sterke regionale functie betreed op het gebied van gezondheidzorg. Gemeente Dordrecht behoort tot de Drechtsteden waarvan de grootte van het inwonersaantal ongeveer vergelijkbaar is met de stad Utrecht.

Locatie:
De commerciële / maatschappelijke plint ligt tegen het wijkcentrum ‘De Admiraal’ In de jaren 2000 – 2008 is het oude wijkcentrum gesloopt en een nieuw winkelcentrum opgebouwd wat grenst aan deze verhuurde bedrijfsruimte. Verschillende organisaties zoals woningcorporatie, gemeente, welzijnswerk zorgen er samen met bewoners en vrijwilligers voor dat Wielwijk een prettige wijk is en blijft om te wonen. In Wielwijk zijn tal van voorzieningen aanwezig waar u gebruik van kunt maken. Daarnaast zijn er diverse instellingen actief die Wielwijk tot een prettige, leuke en gezellige woonwijk maken.

Beschrijving gebouw:
Het zijn totaal 21 units waarvan een aantal units door het gebruik zijn samengevoegd. Alle units hebben een uitstraling naar de voorzijde, Admiraalsplein. Het gebouw is opgebouwd uit een betonnen constructie met onderheide betonnen vloeren. De kozijnen zijn van aluminium en voorzien van dubbel glas. Alle units zijn volledig zelfstandig met eigen entree, eigen pantry’s, toiletten en meterkasten. Overige voorzieningen zijn hoofdzakelijk door de huurders / gebruikers aangebracht.

Parkeren:
Zowel aan de voor en achterzijde zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Hiervoor geldt bij het Admiraalsplein in Wielwijk parkeer blauwe zone (op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur: maximaal 2 uur parkeren).

Afmetingen:
Totaal 1.825 m² VVO en 1.952 m² BVO (gecertificeerd document NEN meting) verdeeld in:
Begane grond: 1.135,55 m², waarvan nog beschikbaar voor verhuur 133,66 m²;
Souterain: 797,06 m², waarvan nog beschikbaar voor verhuur 121,09 m².

Opleveringsniveau:
Alle units zijn voorzien van een eigen meterkast, toiletgroep, pantry, toegang.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Dordrecht
Sectie M
Nummer 1753
Appartementindex A1 t/m A8 en A10 t/m A21.

Bestemmingplan:
In het bestemmingsplan Wielwijk, vastgesteld op 28-10-2014, is aan de locatie en het omliggende terrein de bestemming "gemengd".

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijf;
b. kantoor;
c. maatschappelijk;
d. sport;
e. wonen;
f. horeca-1, echter uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 7.4 .

Primaire huurgegevens
De huuropbrengst zonder leegstand (met uitzondering van de units 420 en 421) is circa € 98.256,20 per jaar, prijspeil december 2017. Er is sprake van een opwaarts waarde potentieel waarbij leegstaande units als te huur worden geboden. De verkoper is in gesprek met stichting Yulius inzake de verhuur van de units 415, 416 en 417 tegen een huurprijs van
€ 16.104,30 per jaar met ingangsdatum 1 maart 2018. De huuropbrengst is dan € 114.359,76.

Nummer 401
Wijkpost van woningstichting, ingangsdatum 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, 1 jaar met een optieperiode van telkens 1 jaar, huurprijs € 4.078,88 per jaar geen BTW, geen waarborgsom;

Nummer 402
Unit 1 en 2 praktijk voor integratieve kindertherapie, ingangsdatum 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022, 5 jaar met een optieperiode van telkens 5 jaar, huurprijs € 4.871,88 per jaar geen BTW, waarborgsom ter grootte van 0,5 maand huur;

Nummer 403 – 408
Huisartsencentrum, ingangsdatum 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2030, vijftien jaar met een optieperiode van telkens 5 jaar, huurprijs € 47.825,40, geen BTW, geen waarborgsom;

Nummer 409 en 410
Fysiotherapiepraktijk, ingangsdatum 1 oktober 2015 - 30 september 2020, 5 jaar met een optieperiode van telkens 5 jaar, huurprijs € 9.719,28 per jaar, geen BTW, geen waarborgsom;

Nummer 411 – 414
Projectbureau Wielwijk, ingangsdatum 1 januari 2015, tot en met 31 december 2015, 1 jaar met een optieperiode van telkens 1 jaar, huurprijs € 19.092,24 per jaar geen BTW, geen waarborgsom.

Nummer 415- 417
Stichting Yulius, ingangsdatum 1 maart 2018, 1 jaar met een optieperiode van telkens 1 jaar, huurprijs € 16.104,30 per jaar.

Nummer 418 – 419
Jeugdhulp, ingangsdatum 1 januari 2015, tot en met 31 december 2015, 1 jaar met een optieperiode van telkens 1 jaar, huurprijs € 12.668,52 per jaar geen BTW, waarborgsom € 2.068,33, twee maanden huur;

Bijzondere afspraken:
Unit 416 is opgezegd per 1 februari 2018;
Unit 420 en 421 zijn in gebruik door Marokkaanse huisvaders en zijn op afroep voor verhuur op te leveren met een opzegtermijn van 1 maand;

Bouwjaar:
1959

Aanvaarding:
Is op korte termijn mogelijk.

Bijdrage V.V.E.
De aangeboden bedrijfsruimte maakt deel uit van een Appartementencomplex. De bijdrage voor de aanwezige V.V.E. bedraagt € 15.028,08 per jaar. In de bijdrage is opgenomen:

Admiraalsplein 401 t/m 417
Niet planmatig onderhoud algemeen;
Bankkosten;
Storting reservefonds algemeen;
Niet planmatig onderhoud dak app. en winkels;
Storting reservefonds dak app. en winkels;
Uitgebreide opstalverzekering;
Rechtsbijstandverzekering;
Aansprakelijkheidsverzekering;
Beheerkosten;
Niet planmatig onderhoud winkel (luifels);
Storting reservefonds (luifels).

Admiraalsplein 418 t/m 421
Niet planmatig onderhoud algemeen;
Bankkosten;
Storting reservefonds algemeen;
Uitgebreide opstalverzekering;
Rechtsbijstandverzekering;
Aansprakelijkheidsverzekering;
Beheerkosten;
Niet planmatig onderhoud dak winkels;
Storting reservefonds winkels;
Niet planmatig onderhoud winkel (luifels);
Storting reservefonds (luifels).

Verkoop:
De gemeente Dordrecht verkoopt de locatie bij openbare inschrijving. Om toegang te krijgen tot de verdere verkoopprocedure dient geïnteresseerde de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring zal de opdrachtgever, de gemeente Dordrecht, de gegadigde beoordelen voor toegang tot de verdere verkoopprocedure en verkoopdocumentatie. Na positieve beoordeling wordt verdere omschrijving omtrent de verkoopprocedure toegelicht in het procesdocument die aan gegadigde beschikbaar wordt gesteld.

Gegadigde dient binnen zes weken, doch uiterlijk maandag 19 februari 2018 voor 12.00 uur, een financieel bod bij de makelaar in te dienen. De bieding geschiedt onder vermeldingen van eventuele voorwaarden.

Verkoop en gunning onder voorbehoud van goedkeuring gemeentebestuur. De gemeente Dordrecht behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan.

Procedure:
1. Partijenselectie/ toegang geven tot procesbeschrijving en documenten
2. Kijkdagen
3. Biedingsfase, binnen zes weken na publicatie, indienen financieel bod
4. Selectie periode van twee weken door opdrachtgever
5. Mogelijkheid tot toelichting van de gedane bieding door gerelateerde bieder.
6. Gunning onder voorbehoud goedkeuring gemeentebestuur
7. Koopovereenkomst
8. Levering

Zekerheidsstelling bij verkoop:
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom is van toepassing op de transactie welke beschreven in bovenstaande informatie.

Offerte:
Nadrukkelijk wordt vermeld dat bovenstaande objectinformatie niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Deze objectinformatie geldt als uitnodiging om door u een mogelijk voorstel uit te brengen. Een transactie kan pas dan tot stand komen nadat burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht schriftelijk hiervoor haar goedkeuring heeft gegeven. Verder moet er nog ruimte vrij blijven voor de voorwaarden die verkoper stelt aan deze verkoop-procedure.

Aansprakelijkheid:
Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Algemeen:
Door de gemeente Dordrecht wordt te koop aangeboden verhuurde bedrijfsruimte met een commerciële en maatschappelijke functie in de plint van een appartementengebouw aan het Admiraalsplein 401 tot en met 421 te Dordrecht in woonwijk ‘Wielwijk’. Het gebouw is in 1959 gebouwd en de plint is in 2014/2015 gerenoveerd. De totale aangeboden begane grond is verdeeld in 21 units waarvan er …

Lees meer

Streetview

Foto's

Brochure

Delen

“Waltmann Bedrijfshuisvesting: Dienstverlening rondom commercieel vastgoed!”

“Waltmann Makelaars: Expert in de omgeving Drechtsteden!”

Ja ik heb interesse, ik wil graag

Copyright © 2019 Waltmann Bedrijfshuisvesting