Amalia van Solmsstraat 1-5 -11 3314 LD • Dordrecht

Amalia van Solmsstraat 1-5 -11

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Oppervlakten en inhoud
Belegging296 m²
Bouw
Hoofdbestemmingbelegging
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1957
Statusbeschikbaar
Belegging soortwinkelruimte

Omschrijving

Algemeen:
Namens onze opdrachtgever bieden wij een interessant beleggingspropositie te koop aan. Het betreft een benzinepomp met aangrenzende winkelruimte, een zelfstandige winkelruimte en een appartement gelegen op de eerste verdieping in het woon- winkelcomplex gelegen aan de Amalia van Solmsstraat 1 t/m 47 te Dordrecht. Op de begane grond van het complex bevindt zich een strook met commerciële ruimten. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich appartementen. Het gehele complex is verenigd door middel van een actieve Vereniging van Eigenaren.

Het complex is gelegen in de woonwijk Nieuw-Krispijn te Dordrecht. Op loopafstand zijn het Weizigtpark en het Centraal Station gelegen. De woonwijk is grotendeels gerealiseerd gedurende de wederopbouw en bestaat voornamelijk uit middenbouw. De aanwezige detailhandel en horeca zijn voornamelijk gericht op de inwoners van de omliggende wijken en hebben hierin een ondersteundende functie. Voorbeelden hiervan zijn Slagerij Paulusplein, Het Aardappelpakhuis, een minimarket en diversen kledingwinkels. Tevens is er ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

De bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer is uitstekend te noemen. Zowel de rijksweg A16 van Rotterdam naar Breda als de rijksweg A15 van Rotterdam naar Nijmegen zijn respectievelijk binnen 5 en 10 autominuten bereikbaar. Vanaf busstation Dordrecht is er een keuze uit 29 verschillende buslijnen en op het treinstation stoppen zowel intercity- als stoptreinen. Hierdoor is bijvoorbeeld het centrum van Rotterdam binnen 15 minuten per spoor bereikbaar.

Dordrecht:
Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude maas, ligt de stad Dordrecht in de Provincie Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen (rijkswegen A15 en A16). Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Dordrecht is een prachtige stad met meer dan 900 rijksmonumenten, 700 gemeentelijke monumenten en een groot aantal beeldbepalende panden. Door de verscheidenheid aan locaties en het gevarieerde winkelaanbod is het zeer de moeite waard de stad te bezoeken. Van couleur locale in een historische omgeving tot moderne winkels met allure en alle bekende modemerken.

Afmetingen:
De winkelruimte met tankstation aan de Amalia van Solmsstraat 1: ca. 104 m2
Het appartement aan de Amalia van Solmsstraat 5: ca. 60 m2
De winkelruimte aan de Amalia van Solmsstraat 11: ca. 105 m2

De bovenstaande oppervlakten zijn opgemeten aan de hand van ter beschikking gestelde tekeningen, doch deze oppervlakten kunnen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Kadastrale gegevens:
Volgens de Rijksdienst voor het Kadaster en de openbare registers in Nederland, blijkt uit de kadastrale registratie van het terrein plaatselijk bekend als de Amalia van Solmsstraat 1, 5 en 11 te 3314 LD Dordrecht het navolgende.

Gemeente: DORDRECHT
Sectie: P
Nummers: 454 A1, 454 A3 en 454 A6

Bestemming Amalia van Solmsstraat 1:
Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Krispijn’ waaruit blijkt dat onderhavige locatie de bestemming ‘Bedrijf’ heeft.

De voor ‘Bedrijf’ aangwezen gronden zijn bestemd voor: bedrijven, bedrijfskantoren, verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’), tuincentrum (‘uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum') en bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4 van het bestemmingsplan waarin de volgende regels zijn opgenomen:
• uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
• bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
• bedrijfsgebonden kantoren mogen per inrichting ten hoogste 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m²;
• indien bij een verkooppunt van motorbrandstoffen als bedoeld in lid 3.1 onder c een servicestation aanwezig is, is detailhandel toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 50 m².

Voorts is er sprake van een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ mede bestemd voor het behoud van en de bescherming van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden.


Bestemming Amalia van Solmsstraat 5 en 11:
Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Krispijn’ waaruit blijkt dat onderhavige locatie de bestemming ‘Centrum’ heeft.

De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: detailhandel, dienstverlening, kantoor, atelier, maatschappelijk, bedrijf, cultuur en ontspanning, sport, wonen, parkeren, bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.4 van het bestemmingsplan waarin de volgende regels zijn opgenomen:

• de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruik voor de in lid 5.1 onder a en b genoemde functies, zijnde detailhandel en dienstverlening;
• op de verdiepingen mag uitsluitend worden gewoond.

Voorts is er sprake van een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ mede bestemd voor het behoud van en de bescherming van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden.
Primaire (huur)gegevens:
De actuele huuropbrengst is circa EUR 37.296,36 exclusief BTW op jaarbasis (peildatum 2017).
Nummer 1.) 4 x 4.323,93 = € 17.295,72 per jaar
Nummer 11.) 12 x 1.042,64 = € 12.511,68 per jaar
Nummer 5.) 12 x 624,08 = € 7.488,96 per jaar
Totale huur: € 37.296,36 per jaar

Er is sprake van een stabiele verhuursituatie, waarbij in de huidige situatie geen leegstand is en de betreffende expiratiedata betrekking hebben op de lange termijn.

Bodemrapportage:
In januari 1997 heeft er een indicatief bodemonderzoek plaatsgevonden ter hoogte van het tankstations gelegen aan de Amalia van Solmsstraat 1 te Dordrecht. Hieruit is gebleken dat er geen significante verontreinigingen zijn geconstateerd en geen nader onderzoek noodzakelijk is.

Koopsom:
Op aanvraag.

Aanvullende informatie:
Ten behoeve van de verkoop van deze beleggingsportefeuille is, na getoonde interesse, complete en gedetailleerde informatie beschikbaar.

Voorbehouden:
Een transactie kan pas dan tot stand komen nadat eigenaar schriftelijk hiervoor haar goedkeuring heeft verleend.

Omzetbelasting:
Niet van toepassing.

Staat van oplevering:
Overdracht van het verkochte vindt plaats in de staat waarin het verkochte zich op heden bevindt, behoudens normale slijtage, met alle kenbare en niet kenbare gebreken (‘as is’). Verkoper heeft zelf nooit gebruik gemaakt van het verkochte.

Overdracht:
Het transport alsmede het opstellen en ondertekenen van de koopovereenkomst geschiedt door en bij de Notaris Linders te Breda.

Kosten:
De kosten van de overdracht, bestaande uit de notariskosten, het kadastrale recht en de overdrachtsbelasting zijn voor rekening van koper, met dien verstande dat de kosten met betrekking tot het doorhalen van hypotheken, beslagen en dergelijke voor rekening van verkoper komen.

Algemeen:
Namens onze opdrachtgever bieden wij een interessant beleggingspropositie te koop aan. Het betreft een benzinepomp met aangrenzende winkelruimte, een zelfstandige winkelruimte en een appartement gelegen op de eerste verdieping in het woon- winkelcomplex gelegen aan de Amalia van Solmsstraat 1 t/m 47 te Dordrecht. Op de begane grond van het complex bevindt zich een strook met commerciële…

Lees meer

Streetview

Foto's

Brochure

Delen

“Waltmann Bedrijfshuisvesting: Dienstverlening rondom commercieel vastgoed!”

“Waltmann Makelaars: Expert in de omgeving Drechtsteden!”

Ja ik heb interesse, ik wil graag

Copyright © 2018 Waltmann Bedrijfshuisvesting