Hagemuntweg 6 4879 NM • Etten-Leur

Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6
Hagemuntweg 6

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs€ n.o.t.k.,- k.k.
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Oppervlakten en inhoud
Belegging3418 m²
Bouw
Hoofdbestemmingbelegging
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1998
Statusbeschikbaar
Belegging soortbedrijfsruimte

Omschrijving

Algemeen:
Het betreft een volledig verhuurd bedrijfsobject gelegen op bedrijventerrein ‘Vosdonk’ aan de Hagemuntweg 6 te Etten-Leur.

Locatie
‘Vosdonk’ is het grootste aaneengesloten, regionale bedrijventerrein van Nederland en is gelegen aan de westkant van de gemeente Etten-Leur, direct aan de rijksweg A58. Het betreft een gemengd terrein waarop onder andere volgende branches zijn vertegenwoordigd: metaalnijverheid, machinefabricage, transport en logistiek, groothandel, bouwnijverheid en distributie. Het terrein vervult een belangrijke regionale werkgelegenheidsfunctie met ruim 9.000 personen uit Etten-Leur en de regio.

Parkeren:
Meer dan voldoende aanwezig op eigen terrein zowel aan de voor en achterzijde van het object.

Afmetingen:
Het bedrijfsobject heeft een vloeroppervlakte van in totaal circa 3.418m² VVO als volgt verdeeld:

Deel I (Van Gestel Autoschade):
Kantoorruimte begane grond: circa 119m²
Kantoorruimte 1e verdieping: circa 17m²
Bedrijfsruimte: circa 656m²

Deel II (Abbinaya Holding B.V.):
Kantoorruimte begane grond: circa 168m²
Kantoorruimte 1e verdieping: circa 183m²
Bedrijfsruimte: circa 653m²

De bovenstaande oppervlakten zijn opgemeten aan de hand van ter beschikking gestelde tekeningen, doch deze oppervlakten kunnen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Koopsom:
Op aanvraag.

Bestemming:
Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Vosdonk’ vastgesteld op 6 december 2012 waaruit blijk dat onderhavige locatie de volgende bestemming heeft:

‘Bedrijventerrein-2’: De hiervoor aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten behorende tot categroei 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 voor zover die voorkomen in de bij deze planregels behorende staat van bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’.

‘Waarde-Archeologie 4’: De hiervoor aangewezen gronden zijn naast de daarvoor aangewezen andere bestemming, mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de archeologische waarde.

Voor meer informatie inzake het bestemmingsplan verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl of de gemeente Etten-Leur.

Primaire huurgegevens:
De actuele huuropbrengst is EUR 124.362,68 exclusief BTW op jaarbasis (peildatum april 2017). De huurtermijnen variëren.

Kadastrale gegevens:
Volgens de Rijksdienst voor het Kadaster en de openbare registers in Nederland, blijkt uit de kadastrale registratie van het terrein plaatselijk bekend als de Hagemuntweg 6 te 4879 NM Etten-Leur het navolgende.

Gemeente ETTEN-LEUR
Sectie P
Nummer 2440 en 2636
Grootte 4.344m² en 630m²

Op het kadastrale bericht nummer 2440 is een herinrichtingsrente opgenomen van € 8,67 eindjaar 2032.

Bodemgesteldheid:

Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de
destijds uitgegeven grond is een verkennend onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in:

• een verkennend bodemonderzoek, rapportnummer 5623-43479 deel A, september 1993 en is uitgevoerd door Oranjewoud;
• een nader bodemonderzoek, rapportnummer 5623-43976 april 1994 en is uitgevoerd door Oranjewoud.

In voornoemde onderzoeken is de toestand omschreven en hieruit blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat
zich in de grond onaanvaardbare mate stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor
het milieu of de volkgezondheid, of die anderszins onaanvaardbaar zijn.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling bij verkoop:
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom is van toepassing op de transactie welke beschreven in bovenstaande informatie.

Bijzonderheden:
Een transactie kan pas dan tot stand komen nadat eigenaar schriftelijk hiervoor haar goedkeuring heeft verleend.

Algemeen:
Het betreft een volledig verhuurd bedrijfsobject gelegen op bedrijventerrein ‘Vosdonk’ aan de Hagemuntweg 6 te Etten-Leur.

Locatie
‘Vosdonk’ is het grootste aaneengesloten, regionale bedrijventerrein van Nederland en is gelegen aan de westkant van de gemeente Etten-Leur, direct aan de rijksweg A58. Het betreft een gemengd terrein waarop onder andere volgende branches zijn vert…

Lees meer

Streetview

Kaart

Foto's

Brochure

Delen

“Waltmann Bedrijfshuisvesting: Dienstverlening rondom commercieel vastgoed!”

“Waltmann Makelaars: Expert in de omgeving Drechtsteden!”

Ja ik heb interesse, ik wil graag

Copyright © 2018 Waltmann Bedrijfshuisvesting