Bosboom-Toussaintstraat 62 3314 GE • Dordrecht

Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62
Bosboom-Toussaintstraat 62

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs€ verkocht,- k.k.
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Oppervlakten en inhoud
Kantoorruimte1170 m²
Bouw
Hoofdbestemmingkantoorruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1926
Statusverkocht
Indeling
Aantal bouwlagen (kantoor)2

Omschrijving

Algemeen:
Door de gemeente Dordrecht wordt te koop aangeboden een voormalig schoolgebouw aan de Bosboom Toussainstraat in de wijk Oud Krispijn uit 1926 met een uitbreiding in 1929, naar het ontwerp van de toenmalige directeur van de Bouw en Woningdienst Dordrecht, Christiaan Gerrit van Buuren (1888-1965).
Het is een (gedeeltelijk) gemeentelijk monument dat een nieuwe bestemming kan krijgen. Aan de zijde van de Betje de Wolfstraat is een herontwikkeling met woningen mogelijk.

Beschrijving gebouw:
De school is in expressionistische stijl gebouwd. De school heeft 8 klaslokalen aan lange gangen, diverse uitgangen aan de voor- en achterzijde, een gymnastiekzaal en een hoog opgaand trappenhuis als centrale blikvanger, met glas-in-loodramen van de Dordtse glazenier Toon Berg. Ook in het interieur is veel aandacht voor schoonheid en hygiëne, wat nog te zien is aan het fraaie trappenhuis, de gangen met zorgvuldig metselwerk, de deuren en de opzet van de school. Het gebouw bestaat uit drie vleugels. Centraal de hoogste vleugel van twee bouwlagen die op een rechthoekige plattegrond is opgebouwd uit diverse rechthoekige volumes en met een iets naar voren gelegen entreepartij. Aan weerszijden bevinden zich lagere, naar voren uitgebouwde vleugels, eveneens op een rechthoekige plattegrond en opgebouwd uit diverse volumes. In de oostelijke vleugel bevindt zich het voormalig gymnastieklokaal. De westelijke vleugel is in 1929 toegevoegd en later aan de zuidzijde voor een deel afgebroken. Alle volumes zijn voorzien van een plat dak.

Beschrijving tuin:
Het schoolgebouw heeft een groot voorterrein dat door een gemetselde tuinmuur, conform plint van het pand, wordt afgescheiden van de straat. De aanleg van het terrein is grotendeels origineel. Tussen de grasvelden en de tuinmuur is een strook voor beplanting. Aan weerszijden van het hek staan onder andere grote cypressen. Het achter-terrein heeft geen monumentale waarde.

Parkeren:
Het te ontwikkelen plan dient te voorzien in voldoende parkeerruimte (conform de CROW-normering) op eigen terrein en/of de beschikbare openbare ruimte langs de Bosboom Toussaintstraat en langs het betreffende perceel.

Afmetingen:
1.170 m² VVO en 1.346 m² BVO (gecertificeerd document NEN meting)

Opleveringsniveau:
Het object is voormalig in gebruik geweest als schoolgebouw ten behoeve van basis onderwijs. Een aantal basis voorzieningen binnen het gebouw zijn derhalve hier op afgestemd.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Dordrecht
Sectie K
Nummer 5516
Grootte 41a 75ca.

Bestemmingplan:
In het bestemmingsplan Krispijn, vastgesteld op 28-10-2014, is aan de school en het omliggende terrein de bestemming "maatschappelijk" met de sub bestemming "onderwijs" toegekend.

Ontwikkelings- en herbestemmingsmogelijkheden:
De gemeente is bereid medewerking te verlenen de bestemming van het gebouw te wijzigen, alsmede nieuwe woningen aan de Betje Wolfstraat toe te staan. Het maximaal aantal te realiseren woningen moeten o.a. voldoen aan de huisvestingsverordening.
Het gemeentelijk monumentale gebouw dient, behoudens het later aan gebouwde gedeelte aan de Betje Wolfstraat, bij herontwikkeling behouden te blijven. Hier zijn een aantal regels aan verbonden waar bij herontwikkeling rekening mee moet worden gehouden. Deze voorwaarden zijn als bijlage bij deze informatie bijgevoegd.

Bouwhistorisch onderzoek:
In opdracht van de gemeente Dordrecht is een bouwhistorische opname uitgevoerd d.d. september – oktober 2016. Deze opname is uitgevoerd door C. Weijs, bouwhistoricus gemeente Dordrecht. In de verdere verkoopdocumentatie is dit onderzoek opgenomen.
Monument:
Het object is deels bestempeld als beschermd monument volgens de gemeentewet.

Bouwjaar:
1926 -1929.

Verkoop:
De gemeente Dordrecht verkoopt de locatie bij openbare inschrijving. Om toegang te krijgen tot de verdere verkoopprocedure dient geïnteresseerde de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring zal de opdrachtgever, de gemeente Dordrecht, de gegadigde beoordelen voor toegang tot de verdere verkoopprocedure en verkoopdocumentatie. Na positieve beoordeling wordt verdere omschrijving omtrent de verkoopprocedure toegelicht in het procesdocument die aan gegadigde beschikbaar wordt gesteld.

Gegadigde dient binnen zes weken, doch uiterlijk 12 juni 2017 voor 12.00 uur, een plan van aanpak en financieel bod bij de makelaar in te dienen. De bieding geschiedt onder vermeldingen van eventuele voorwaarden en het toevoegen van een
conceptbeschrijving van het ontwikkelplan.

Verkoop en gunning onder voorbehoud van goedkeuring gemeentebestuur. De gemeente Dordrecht behoudt zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan.

Kijkdagen:
Week 18 t/m 23 op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur is er de mogelijkheid een bezichtigingsafspraak te maken.

Procedure:
1. Partijenselectie/ toegang geven tot procesbeschrijving en documenten
2. Kijkdagen
3. Biedingsfase, binnen zes weken na publicatie, indienen plan van aanpak en financieel bod
4. Selectie periode van twee weken door opdrachtgever
5. Na selectie uitnodiging voor planpresentatie met twee weken voorbereiding
6. Planpresentatie
7. Gunning onder voorbehoud goedkeuring gemeentebestuur
8. Koopovereenkomst
9. procedure Omgevingsvergunning
10. Levering

Zekerheidsstelling bij verkoop:
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom is van toepassing op de transactie welke beschreven in bovenstaande informatie.

Algemeen:
Door de gemeente Dordrecht wordt te koop aangeboden een voormalig schoolgebouw aan de Bosboom Toussainstraat in de wijk Oud Krispijn uit 1926 met een uitbreiding in 1929, naar het ontwerp van de toenmalige directeur van de Bouw en Woningdienst Dordrecht, Christiaan Gerrit van Buuren (1888-1965).
Het is een (gedeeltelijk) gemeentelijk monument dat een nieuwe bestemming kan krijgen. Aan d…

Lees meer

Streetview

Kaart

Foto's

Video

Brochure

Delen

“Waltmann Bedrijfshuisvesting: Dienstverlening rondom commercieel vastgoed!”

“Waltmann Makelaars: Expert in de omgeving Drechtsteden!”

Ja ik heb interesse, ik wil graag

Copyright © 2019 Waltmann Bedrijfshuisvesting