Gratis waardeadvies
Zaling 8, PAPENDRECHT

Zaling 8

3356 DK PAPENDRECHT

Verkocht

Helaas is deze woning verkocht.

Heeft u interesse of zoekt u een dergelijke woning? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag als aankoopmakelaar of u kunt zich gratis inschrijven in ons zoekersbestand.

Omschrijving

De Tiendzone vormt een gebied tussen de nieuwbouwwijk Oostpolder en het dijklint Oosteind, waar het
oorspronkelijke landschap nog zichtbaar is. Op de landjes achter de dijk is ruimte voor volkstuinen, een paard,
of schapen in de wei, én voor enkele vrijstaande woningen. Hier woont u landelijk, met alle voorzieningen
van Papendrecht in de buurt.
In de Tiendzone is de oorspronkelijke polder nog echt voelbaar aanwezig. De woningen moeten harmonieus
passen in het landschap. Daarom zijn regels opgesteld voor de bebouwing van de woningen in de Tiendzone.

Naast de regels zoals omschreven in het kavelpaspoort gelden ook de regels uit het Beeldkwaliteitsdocument
zeven kavels Tiendzone (vastgesteld op 15 juni 2017).

Op een kavel mag één woning met rieten kap worden gebouwd. In de woning kan een werk- of praktijkruimte
worden gevestigd. Deze mag maximaal 25 % van het bebouwde bruto vloeroppervlak beslaan.

Bebouwingsvlak
• Alle bebouwing moet binnen het bebouwingsvlak worden geplaatst. Dit geldt ook voor uitstekende
delen, zoals dakoverstekken tot 0,5 m, luifels, goten, etcetera.
• Het maximaal te bebouwen oppervlak van de woning is 150 m². Kleine overstekken (tot 0,5 m) worden niet in de oppervlakte meegerekend, grotere overstekken wel.

Hoofdgebouw
• Goothoogte voor de woning is maximaal 3 m en bouwhoogte maximaal 10 m, volgens hierna volgende
bebouwingsenveloppe.
• De woning bestaat uit één bouwlaag met een kap, met een hellingshoek tussen 45 en 60 graden.
• De kaprichting (nok) volgt grofweg de oriëntatie van de aangrenzende lengtesloten. De kavels zijn niet
rechthoekig en de sloten liggen niet allemaal evenwijdig ten opzichte van elkaar. Dit heeft gevolgen voor de bouwmogelijkheden.

Bijbehorende bouwwerken
Bijbehorende bouwwerken zijn bijvoorbeeld aanbouwen of bijgebouwen.
• Bijbehorende bouwwerken moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd, op minimaal 1 m achter de voorgevelrooilijn van de woning.
• De goothoogte van bijbehorende bouwwerken is maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m.
• De diepte van bijbehorende bouwwerken ten opzichte van de zij- en achtergevel van de woning
is maximaal 3 m.
• Op het perceel mag tot maximaal 100 m² aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd.

Peil
Het vloerpeil van de woning ligt op ongeveer 15 cm boven het peil van het maaiveld, rond 0,80 min NAP.
Aansluitend maaiveld tuin ligt op ca. 0,9 / 0,95 min NAP.

Parkeren
Op het perceel moeten minimaal twee parkeerplaatsen voor auto’s worden gerealiseerd. De parkeerplaatsen
zijn bij voorkeur naast elkaar en achter de voorgevel gelegen. Parkeerplaatsen in garages worden niet mee
gerekend. Ondergronds parkeren is niet toegestaan.

Erfafscheiding
Aangezien de kavels worden afgescheiden van de omgeving door een sloot, is geen erfafscheiding nodig.
Tussen de kavels waar twee woningen op één eiland gebouwd worden, kan een hoge, groene erfafscheiding
worden aangebracht. Ook kan bijvoorbeeld een wind of privacyscherm worden aangebracht op het achtererf.
De hoogte is, net als voor erfafscheidingen, maximaal 2 meter en deze wordt minimaal 3 meter uit de waterlijn
geplaatst.

Talud
Het talud wordt aangebracht door de gemeente en dient in stand te worden gehouden door eigenaren.
Voederplaatsen of steigers boven de watergang zijn niet toegestaan.

Heeft u interesse in deze kavel? Neem gerust contact met ons op.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Status Verkocht
Aanvaarding

Foto's

Zaling 8, PAPENDRECHT
Zaling 8, PAPENDRECHT

Meer informatie

Wilt u meer informatie of een vraag stellen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Dit contactformulier is beveiligd met reCAPTCHA en Google's privacy beleid en algemene voorwaarden zijn mogelijk van toepassing.