Afspraak maken?

Bedrijfshuisvesting

Marktinfo

Marktinfo

Waltmann Bedrijfshuisvesting ziet de vraag naar bedrijfsruimten stijgen als gevolg van toenemende bedrijvigheid in de regio. De vraag naar kantoorruimte laat ook een lichte stijging zien maar blijft enigszins achter bij de algehele vraag.

Kopen of huren?

Waltmann Bedrijfshuisvesting signaleert een voorkeur voor het kopen van bedrijfspanden. Deze ontwikkeling is sinds de tweede helft van 2015 sterker zichtbaar. Dit wordt mede ingegeven door de lagere verkoopprijzen en de relatief lage rentestand. Met name in de kleinere gemeenten is deze ontwikkeling het sterkst waar te nemen. In Dordrecht en directe omgeving zien wij een voorkeur voor het huren van bedrijfsruimte. De interesse voor bouwlocaties neemt toe. Het aantal bouwlocaties in de regio is echter schaars.
De toenemende vraag naar commercieel vastgoed als gevolg van meer bedrijfsactiviteit in de regio kan op termijn leiden tot schaarste in bepaalde bedrijfspanden.

NVM Business publiceert jaarlijks de 'Stand van Zaken' over de Nederlandse kantorenmarkt. Deze cijfers zijn tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek. Kijk voor meer informatie op:
Kantoorruimte
Bedrijfsruimte
Winkelruimte
Bron: www.nvm.nl

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
11:22