Afspraak maken?

Diensten

Bedrijfspand taxeren

Bedrijfspand taxeren

De objectieve waarde van bedrijfs-onroerend goed geeft u inzicht bij de verkoop of aankoop van een bedrijfspand. Wij verzorgen uw taxatie, die u behalve bij ver- of aankoop ook nodig heeft bij financiering, verzekering, onteigening, overdracht of verhuur van het bedrijfspand. Wanneer uw financieringsaanvraag een taxatie vereist, bent u bij onze onafhankelijke en beëdigde taxateurs in goede handen.

Op basis van de kennis en ervaring taxeren we uw bedrijfspand voor het door u beoogde doel. Dit gebeurt door opname van het bedrijfspand en door kadastrale recherche. Bij het waarde-advies spelen ook bijvoorbeeld het prijsniveau van vergelijkbare bedrijfspanden in de directe omgeving, bestemmingsplannen, milieueisen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen mee. Wij bekijken alle factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van het bedrijfspand. U ontvangt een taxatierapport met een uitvoerige beschrijving van het waarde-advies.

Wij maken gebruik van het TMI, Taxatie Management Instituut. TMI waarborgt de kwaliteit van registertaxateurs onder andere door kwaliteitscontroles op taxaties. Wij taxeren onder ander voor Rabobank, FGH Bank, ING Bank en ABN Amro Bank.

Wilt u een bedrijfspand kopen of verkopen, of moet u om andere redenen inzicht krijgen in de objectieve waarde van een bedrijfspand? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
21:15