Vergroenen bedrijventerreinen

Vergroenen bedrijventerreinen

10 januari 2022

 

In Nederland zijn er meer dan 3.800 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 100.000 ha. Hiervan bestaat maar 1% uit bomen, vaste planten, gras, sloten en poelen, zo is te lezen in Hortipoint. Het gaat dan ook niet goed met de flora en fauna op bedrijventerreinen. Voor het herstel van de biodiversiteit kunnen bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen. Door bijvoorbeeld groenstroken, parkeerplaatsen en daken biodivers en klimaatadaptief in te richten.

Een duurzaam bedrijventerrein kan zo ook economische voordelen bieden voor ondernemers door besparing van energie en vermindering van hitte. Ook kan de waarde van het onroerend goed stijgen én verhoogt een groen dak de levensduur van het dak. Daarom hebben NL2025, de Natuur- en Milieufederaties en Stichting Steenbreek de handen ineengeslagen om het vergroenen van daken en bedrijventerreinen te stimuleren.

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
19:23