Marktinfo Drechtsteden

Voor de actualisering van de regionale bedrijventerreinenstrategie van de Drechtsteden heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de bedrijfsruimtemarkt in de Drechtsteden uitvoerig in kaart gebracht. De monitor is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden, Ooms Makelaars en Waltmann & Co Bedrijfshuisvesting. Samen met deze partners heeft het OCD eerder de regionale kantorenmarkt op eenzelfde wijze in beeld gebracht.

De eerste meting van de 'Monitor Bedrijfsruimtemarkt Drechtsteden' laat zien dat de bedrijfsruimtemarkt in de Drechtsteden als gevolg van de economische crisis zich over de hele periode tussen 2012 en 2015 weliswaar ongunstig (toename van aanbod en leegstand) ontwikkeld heeft, maar ook dat er duidelijk tekenen van herstel in het laatste jaar te zien zijn. De opname van bedrijfsruimte neemt weer toe en de groei van de leegstand neemt af. De verwachting is dat deze positieve ontwikkelingen verder doorzetten.

De leegstand van bedrijfsruimte in de Drechtsteden is in vergelijking met de kantorenmarkt minder structureel. Nu de economie weer aantrekt, is de verwachting dat veel langdurig leegstaande bedrijfsruimte weer in gebruik zal worden genomen. Dit vanwege een gunstigere prijsontwikkeling ten opzichte van nieuwbouw. De leegstand van bedrijfsruimte in de Drechtsteden is sterk versnipperd over alle bedrijventerreinen in de regio.

Klik hier voor de factsheet van de Monitor Bedrijfsruimtemarkt Drechtsteden 2017
Klik hier voor de factsheet van de Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2017

Nieuwe uitdaging

Met ingang van het tweede kwartaal van dit jaar is de ambitie om maandelijks in compacte vorm trendcijfers over de leegstandsontwikkeling van bedrijfsruimte én kantoorruimte te gaan publiceren. Jaarlijks gaan wij een monitor uitgeven met, naast cijfers, ook analyses.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Hans Leijs (078) 770 3909.

Copyright © 2019 Waltmann Bedrijfshuisvesting