Afspraak maken?

Actueel

Marktinfo Drechtsteden

Marktinfo Drechtsteden

BEDRIJFSRUIMTEMARKT

Binnen de regio Drechtsteden is een min of meer gezonde markt voor bedrijfsmatig vastgoed. Met name voor bedrijfsruimten kan algemeen worden gesteld dat de vraag afgelopen jaren weer sterk toeneemt. Deze ontwikkeling zorgt voor een forse opname van bedrijfsruimten door de markt, waar in sommige segmenten zelfs van schaarste kan worden gesproken. Met name de beschikbaar komende 'natte kavels' zijn schaars en geliefd, mits bruikbaar.

KANTORENMARKT

De vraag naar kantoorruimte is matig, en beperkt zich in de regel tot aanvullende, ondergeschikte kantoorruimte welke bij bedrijfsruimte benodigd is. De opname van kantoorruimte is beperkt. Het aanbod betreft voornamelijk kantoorruimte als onderdeel van een groter gebouw. Er is beperkt of geen aanbod in solitaire kantoorgebouwen.

WINKELMARKT

Ondanks een flinke toename van de online detailhandelsbestedingen en het feit dat veel winkeliers hun deuren moesten sluiten, had de verhuur en verkoop van winkels hiervan vreemd genoeg weinig hinder. De markt werd opnieuw gekenmerkt door een levendige vraag naar winkelruimten, waarbij de opname in 2019 zelfs hoger was dan het jaar ervoor.

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
07:43