Marktinfo landelijk

BEDRIJFSRUIMTEMARKT

Ook in 2019 werd er op de vrije markt – eigenbouw niet meegerekend – weer meer bedrijfsruimte opgenomen dan in het jaar ervoor, waarmee de trend van voorgaande jaren werd doorgezet. In totaal werd bijna 7,1 miljoen m² bedrijfsruimte verhuurd en verkocht, een toename van ongeveer 8%. De gestegen opname op de bedrijfsruimtemarkt was ook terug te zien in de opnamecijfers van logistiek vastgoed (distributiecentra). In 2019 werd er ruim 2,3 miljoen m² aan logistiek vastgoed verhuurd en verkocht, een toename van 2%.
Van het totale aantal gerealiseerde transacties bestond bijna driekwart uit huurtransacties, wat een duidelijke toename betekende ten opzichte van het jaar ervoor. De vraag naar nieuwbouw steeg in 2019 naar recordhoogte. In totaal werd bijna 2 miljoen m² aan nieuwe bedrijfsruimte in gebruik genomen, ofwel 28% van het totale oppervlak aan bedrijfsruimte dat in 2019 werd verhuurd of verkocht. In totaal werd eind 2019 bijna 11,8 miljoen m² bedrijfsruimte te koop en te huur aangeboden.

KANTORENMARKT

De Nederlandse kantorenmarkt liet zich vorig jaar van haar goede kant zien. Op de zogeheten vrije markt – dus exclusief de categorie eigenbouw – werd in totaal 1,28 miljoen m² kantoorruimte verhuurd en verkocht. Daarmee was de opname van kantoorruimte nagenoeg even groot als in 2018. Dat de afzet van kantoren zich op een behoorlijk peil kon handhaven, was vooral te danken aan de activiteiten van de publieke sector, die de behoefte aan kantoorruimte sterk opvoerde. Daar stond echter tegenover dat zowel in het bank- en verzekeringswezen alsook in de financiële dienstverlening en de automatisering duidelijk sprake was van een afnemende behoefte aan kantoorruimte. Wat ook van invloed was op het totale transactie-volume, was dat de opname door een geringer aantal transacties tot stand kwam en er meer grote verhuurtransacties plaatsvonden.

WINKELMARKT

Ondanks een flinke toename van de online detailhandelsbestedingen en het feit dat veel winkeliers hun deuren moesten sluiten, had de verhuur en verkoop van winkels hiervan vreemd genoeg weinig hinder. De markt werd opnieuw gekenmerkt door een levendige vraag naar winkelruimten, waarbij de opname in 2019 zelfs hoger was dan het jaar ervoor. Op de zogeheten vrije markt werd in totaal ongeveer 680.000 m² verhuurd en verkocht. Dat het transactievolume zich vorig jaar goed kon handhaven, was niet alleen te danken aan een goede belangstelling van detaillisten voor op A- en B-locaties gelegen winkels. Ook planmatige ontwikkelde winkelcentra namen een belangrijk deel van de gerealiseerde opname voor hun rekening. Hoewel over het geheel genomen de vraag naar winkelruimte een lichte verbetering te zien gaf, was er in enkele provincies sprake van een tegenvallende afzet. De daling van de opname kwam vooral tot uiting in de provincies Friesland, Drenthe en Flevoland.


Bron:www.nvm.nl

Jarenlange ervaring in de omgeving

Bedrijfsontwikkelingen en -activiteiten in de Drechtsteden en de Alblasserwaard zijn ons werkterrein. Goede contacten, met onder meer lokale overheden, ondernemers en ondernemersverenigingen zijn ons gereedschap. U vindt in ons een partner die weet wat er speelt.

omgeving.jpg
waltmann-team-bog.jpg

Onze specialisten

We gaan altijd een stap verder dan u verwacht. Daarbij leggen we de lat hoog voor uw eindresultaat. Van het eerste contact tot de oplevering van het object: het complete plaatje. Bedrijfsontwikkelingen en -activiteiten in de Drechtsteden en de Alblasserwaard zijn ons werkterrein. Goede contacten, met onder meer lokale overheden, ondernemers en ondernemersverenigingen zijn ons gereedschap. U vindt in ons een partner die weet wat er speelt. Met ons deskundige advies helpen we u op alle vlakken.

Maak kennis met ons team

Afspraak maken?

Wilt u meer informatie? Dan komen we graag met u in gesprek. Vul onderstaande gegevens in en dan bespreken we graag de mogelijkheden tijdens een kopje koffie.

mok
Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
11:45