Laat een pop-up geen pop-under worden!

Laat een pop-up geen pop-under worden!

08 oktober 2019

Het tegengaan van leegstand vormt voor veel gemeenten en provincies een beleidsmatige uitdaging.

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwam in 2016 al naar voren dat vastgoedbezitters (gemeenten en woningcorporaties) en maatschappelijk initiatiefnemers (bewoners en sociaal ondernemers) bij het inzetten van leegstaand vastgoed voor maatschappelijke initiatieven onder meer aanlopen tegen ingewikkelde regelgeving. Relevante regels liggen onder meer besloten in het vigerende bestemmingsplan, de drank-& horecaregelgeving, de algemene plaatselijke verordening, de Winkeltijdenwet en fiscale regelgeving.

Het tegengaan van leegstand bijvoorbeeld door tijdelijke pop-up initiatieven is daardoor niet altijd eenvoudig te realiseren.

Dat geldt ook voor particuliere en commerciële vastgoedbezitters, die bijvoorbeeld een leegstaande ruimte aan een pop-up winkel in gebruik willen geven. Of een zomerse pop-upbar met zand op te vloer of zo’n hip pop-uprestaurant. Of misschien is er een museum dat sluit voor renovatie, zodat er elders in een pand tijdelijk een tentoonstelling wordt ingericht.

Het is dan natuurlijk relevant hoe een bedrijfsruimte tijdelijk in gebruik kan worden gegeven, zonder dat er voor de gebruiker daarvan permanente rechten ontstaan. Er zijn verschillende manieren om dat tijdelijk gebruik juridisch vorm te geven: met een gebruiksovereenkomst of met een tijdelijke huurovereenkomst. Er zijn ook gemengde huurovereenkomsten mogelijk, bijvoorbeeld horeca gecombineerd met een expositieruimte. Een andere optie is het sluiten van een overeenkomst van opdracht.

Voor het maken van een keuze voor de beste optie, is allereerst van belang dat de aard en de duur van het voorgenomen gebruik worden vastgesteld. Vervolgens kan bezien worden welke juridische figuur het beste past bij de situatie in die zin dat u als vastgoedbezitter niet aanloopt tegen wettelijke regels die van dwingend recht zijn en die de gebruiker beschermen tegen beëindiging van het gebruik en tegen ontruiming van de bedrijfsruimte. Een pop-up moet immers voor u geen pop-under worden!

Meer weten? Neem gerust contact met mij op!

Joke Mikes
Justion Advocaten

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
09:09