Vraag & aanbod

Vraag & aanbod

17 november 2020

De wet van vraag en aanbod, google het en je komt vele definities tegen. Volgende definitie sprak mij het meest tot de verbeelding:” De prijs van elk ding varieert met de tijd. Als je dingen goed aanprijst, zijn ze zoveel waard als waarvoor je kunt verkopen. Wie een goede koop heeft gedaan, is de verkoper niets meer verschuldigd.

De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft voor starters op de woningmarkt. Beleggers gaan juist fors meer betalen: 8 procent in plaats van de huidige 2 procent.  Of dit realiteit wordt en hoe de invulling wordt, zal moeten blijken. Bij het schrijven van deze column is de miljoenennota nog niet gepresenteerd.

Aanleiding van bovenstaande maatregel die de overheid wil invoeren is de overspannen huizenmarkt op dit moment. Is dit symptoombestrijding of het probleem aanpakken bij de oorzaak? De wet van vraag en aanbod geeft het antwoord.

Een dak boven je hoofd is een primaire behoefte volgens Maslow, toch is het lastig deze behoefte in Nederland in te vullen. Er is een tekort aan (betaalbare) woningen (aanbod) en er is een grote vraag naar onderdak. Redenen:

·         In tijden waarin de woningen meer waard zijn dan de restant hypotheek, is de liefde minder dan gedacht. Er is een toename van het aantal scheidingen, dus meer vraag naar woningen;

·         Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, het liefst tot het einde van hun leven. Hierdoor is er minder doorstroming naar verzorgings-/bejaardentehuizen;

·         De jongeren willen graag op zichzelf gaan wonen.

Het aanbod van woningen is de afgelopen jaren (mede) door de economische crisis achtergebleven. Om de vraag bij te kunnen benen is het noodzakelijk dat er de komende 10 jaar 845.000 woningen worden gebouwd. Dit terwijl de regel- en vergunningendruk om te kunnen en mogen bouwen toeneemt, denk hierbij aan de PFAS-norm maar ook het energieneutraal wonen. Het resultaat hiervan is volgens mij dat de transformatie van zakelijke panden naar appartementen onverminderd zal doorgaan.

Door beleggers 6% meer overdrachtsbelasting te laten betalen, wil de overheid op korte termijn beleggers afschrikken. Door de prijs van de woningen voor deze doelgroep te verhogen wordt beoogd de vraag van deze doelgroep af te laten nemen. Met als gevolg meer aanbod voor starters (met name deze woning categorie vinden beleggers interessant), die daar dan ook nog eens geen overdrachtsbelasting over hoeven te betalen. Zou de maatregel werken? Of is het zoals in de wet van vraag en aanbod: Als je dingen goed aanprijst zijn ze zoveel waard als waarvoor je kunt verkopen?  De tijd zal het leren………

Marc Damen 06-82624539

Floris Visser 06-16810663

Zaqelijk

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
18:43