MKB-ondernemer in de regio?

MKB-ondernemer in de regio?

15 april 2020

MKB-ondernemer in de regio? Wij zijn Saskia Mol en Riejanne Verhoeks en gaan graag het gesprek  met u aan. Wij zijn beiden actief als Accountmanager Bedrijven voor Rabobank Lek en Merwede. Ons werkgebied beslaat de gehele Alblasserwaard. We gaan graag in gesprek met MKB-ondernemers in onze regio over hun bedrijfsvoering, uiteenlopende investerings- en financieringsvraagstukken. Het financieren van vastgoed vormt hierin een belangrijk aandeel! 

In de markt is het aantal vastgoedtransacties de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Steeds meer wordt daarbij het gesprek gevoerd over het verduurzamen van vastgoed. De Rabobank neemt hierin een belangrijke maatschappelijke rol op zich. Samen zijn we verantwoordelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wij vragen ook onze klanten hier actief mee om te gaan.  En maatregelen te nemen om het energieverbruik naar beneden te brengen. Dit vraagt, afhankelijk van de situatie, om omvangrijke investeringen. Als Rabobank denken we hier graag in mee.

Bancaire financieringen voor het verduurzamen van het pand behoren tot de mogelijkheid.  Daarnaast zijn er ook nog tal van andere mogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld dat het leasen van zonnepanelen een mogelijkheid is? Deze investeringen drukken op korte termijn op de liquiditeit van de onderneming, maar zorgen ervoor dat op de lange termijn kosten worden bespaard.

Zeker naar de toekomst is de verwachting dat energietarieven verder zullen stijgen.

Daar komt bij dat de waarde en courantheid van het vastgoed stijgt op het moment dat verduurzamingsmaatregelen worden genomen. In een aantal gevallen belonen we zelfs al in de vorm van rentekorting. Dit wanneer er sprake is van een energiezuinig pand. Daarom is ons advies: denk strategisch en neem maatregelen! Wilt u hierover meer informatie? Of heeft u investeringsplannen in brede zin binnen uw bedrijf? Wij gaan graag met u in gesprek!

Saskia 06-83287245 / Riejanne 06-30905607

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
18:34