MKB-innovatiestimuleringtopsectoren

MKB-innovatiestimuleringtopsectoren

25 november 2021

In 2022 is er weer de mogelijkheid voor Zuid-Hollandse MKB-ondernemers om een MIT Haalbaarheidsproject (maximaal € 20.000,-) of een MIT R&D samenwerkingsproject (maximaal € 350.000,-) aan te vragen. In totaal is er in 2022 € 14 miljoen beschikbaar.

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

 

Voor vragen over deze subsidieregeling en voor het indienen kunnen ondernemers terecht bij het Klant Contact Centrum en het e-loket van de provincie Zuid- Holland.

 

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
20:29