Financieringsaanvraag

Financieringsaanvraag

15 april 2020

Waar voorheen een financieringsaanvraag die niet geaccepteerd werd door een bank wellicht echt niet te financieren was, zie je nu dat door de wet en regelgeving voor de banken financieringsaanvragen niet of lastig te financieren zijn. Terwijl je met BGV kan beredeneren dat het te betalen is.

Het Boeren Gezonde Verstand; nuchter naar de zaken kijken en beoordelen om vervolgens te kijken hoe een financiering past binnen het beleid van de geldvestrekker. Met als kanttekening dat niet iedere geldverstrekker de richtlijnen waaraan moet worden voldaan op dezelfde manier heeft ingericht.

Op basis van het BGV is de eerste vraag die je als ondernemer aan jezelf moet stellen: Kan ik het betalen? En daarna, kan ik het ook betalen als het een keertje tegenzit of als het wat langer tegenzit? En welke maatregelen kan ik nemen als het tegenzit om toch aan mijn verplichtingen te voldoen? Als je deze vragen goed kan beantwoorden ben je al op de helft. Het onderpand geeft de geldverstrekker een bepaalde mate van zekerheid, immers als het heel erg tegenzit zullen zij het onderpand willen verkopen en met de opbrengsten de lening of een gedeelte daarvan afl ossen. Hoe courant is het onderpand? Kan je een onderpand voor andere doeleinden gebruiken? En de zekerheid bepaalt het tarief: Hoe beter het onderpand, hoe lager het tarief. Binnen de richtlijnen van de geldverstrekker heb je te maken met het verhoogde toezicht van De Nederlandsche Bank als het gaat om met wie zij zaken doen als geldverstrekker. Is het object voor eigen gebruik of commercieel vastgoed? En wat als het een combinatie is… in welke verhoudingen?

Binnen ZAQELIJK beschikken wij over een netwerk van succesvolle ondernemers die, met de huidige rentestand in het achterhoofd, best willen investeren in ondernemingen/ondernemers. Bij voorkeur proberen wij ondernemers uit ons netwerk te koppelen aan ondernemers met een financieringsbehoefte uit dezelfde branche. Zodat beide ondernemers de branche kennen en dat er naast geld ook een netwerk en/of kennis wordt overgedragen. Wij zien in de huidige maatschappij, eveneens met de huidige rentestand in het achterhoofd, dat er investeerders zijn die hun geld in maatschappelijke projecten willen investeren. Dan is de geldelijke waarde onderschikt aan het doel om de projecten in hun directe omgeving maatschappelijk te ondersteunen en een kans te geven.

Het is een dynamische tijd met veel kansen, mocht u naar aanleiding van het bovenstaande eens van gedachten willen wisselen met ons, dan doen wij dat graag.

 

Zaqelijk

Marc Damen, marc@zaqelijk.nl

Floris Visser, floris@zaqelijk.nl

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
20:02