Benoeming bestuurder BV door executeur

Benoeming bestuurder BV door executeur

15 april 2020

Mag een executeur een bestuurder van een BV benoemen? Volgens de wet is de taak van een executeur kortgezegd te onderscheiden in: het beheren van de goederen van de nalatenschap, en het betalen van de schulden van de nalatenschap die tijdens het beheer uit de nalatenschap behoren te worden voldaan.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden moest op verzoek van één erfgenaam, die met meerdere erfgenamen gezamenlijk gerechtigd was tot alle aandelen in een BV, de volgende vraag beantwoorden. Mag de executeur, als beheerder van die nalatenschapsaandelen in een vergadering van aandeelhouders (waarvoor niet alle erfgenamen waren uitgenodigd) rechtsgeldig een nieuwe bestuurder benoemen van die BV, die door het overlijden van de bestuurder geen bestuur meer had?

Het Hof oordeelde dat het in het belang was van de BV dat er een nieuwe bestuurder zou worden benoemd. Alle aandelen behoorden tot de nalatenschap en vanwege de onenigheid tussen de erfgenamen was een verdeling van de nalatenschap niet op korte termijn te verwachten. Daarom omvatte de beheerstaak van de executeur ook de bevoegdheid om een bestuurder van de BV te benoemen. Er was dan ook geen sprake van een nietig besluit.

Het is hierbij ook goed om te vermelden dat indien een BV meer dan een jaar geen bestuurder heeft deze BV door de Kamer van Koophandel kan worden ontbonden!

Bent u tot executeur benoemd, wilt u een executeur benoemen of heeft u vragen hierover? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Erwin de Vilder

Notarispraktijk Interwaert

0184 612 933

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
18:38