Amega Groep neemt mobiliteit serieus

Amega Groep neemt mobiliteit serieus

02 april 2019

Wie met Leen de Koning, directielid Amega Groep, praat over mobiliteit, moet goed bij de les blijven. Het hele scala aan pijnpunten, oplossingen en toekomstverwachtingen over dit onderwerp passeert in razend tempo de revue. Maar laten we bij het begin beginnen.

In 2003 bracht het Ingenieursbureau Drechtsteden het ‘Mobiliteitsplan Drechtsteden’ uit. Een strategisch kader voor de ontwikkeling van mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. Toen al zag het ernaar uit dat er actie ondernomen moest worden om het fileleed in de regio het hoofd te bieden. In de jaren daarna zagen talrijke plannen, convenanten, platformen en andere initiatieven het levenslicht met betrekking tot dit dossier. Pas begin dit jaar op 16 januari gaf minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het startsein voor de vernieuwing van de aansluiting tussen de A16/N3. Daarnaast werd een reeks van andere infrastructurele projecten in de Drechtsteden aangekondigd.

Selectief gebruik

Al die jaren was en is Leen de Koning vanuit diverse invalshoeken betrokken bij de problematiek rond mobiliteit en bereikbaarheid. Met de Amega Groep verkoopt De Koning jaarlijks ruim 15.000 auto’s en is werkgever van zo’n 400 medewerkers. “Wij maken mobiliteit mogelijk door het verkopen van auto’s,” zo trapt De Koning af. “Maar als het zo doorgaat staan we binnen afzienbare tijd allemaal stil. Mijn opvatting is dan ook dat we niet op de goede weg zijn met alsmaar meer auto’s verkopen. Je moet selectief gebruik maken van de auto. Neem eens een kijkje bij scholen en winkelcentra. Kinderen die tien minuten wandelen van school wonen, worden met de auto gebracht en gehaald.”

Filosofie

De Amega Groep stimuleert haar medewerkers om met de fiets naar het werk te komen. Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een fiets en het bedrijf stelt ook fietsen beschikbaar als vervangend vervoer voor klanten. In alle vestigingen zijn fietsambassadeurs benoemd. Een ieder die gebruik maakt van de fiets, krijgt een vergoeding. Er is zelfs een incentive aan verbonden. De vestiging die het beste scoort, ontvangt een prijs. Zowel het NOS Journaal als RTL Nieuws besteedden hier aandacht aan, zo bijzonder vond men het. De vraag was toen: waarom stimuleert een autobedrijf het fietsgebruik? “Daar zit een filosofie achter,” zegt Leen de Koning hierover. “Natuurlijk wil ik auto’s verkopen, zelfs in een wellicht kleinere markt. De taart wordt dan weliswaar kleiner, maar als ik daarin een grotere punt kan pakken door oplossingen te bieden op het mobiliteitsprobleem, wordt ons aandeel allen maar groter.”

Ambassadeur

Leen de Koning is op meerdere fronten actief om het vastlopende verkeer te beteugelen. Zo is hij door staatssecretaris Stientje van Veldhoven benoemd tot één van de elf fietsambassadeurs die Nederland rijk is. Het gaat naast de Amega Groep om vertegenwoordigers van onder meer de Efteling, Fujifilm, Radboud Universiteit, Schiphol Group en TataSteel. Het doel is om meer werknemers uit de auto en op de fiets te krijgen. Met maatregelen zoals kilometervergoedingen, het benutten van fiscale voordelen bij de aanschaf van een fiets, laadpalen voor e-bikes enzovoort hopen de ambassadeurs niet alleen de eigen medewerkers, maar eveneens andere werkgevers te stimuleren de nodige maatregelen te nemen. Ook met brancheorganisatie BOVAG bekijkt Leen de Koning welke maatregelen de sector kan nemen om mobiliteit te garanderen.

Meer actie

In de Drechtsteden is er dus onlangs door de overheid een start gemaakt met maatregelen om de regio bereikbaar te houden. Nu is het ook de beurt aan de ondernemers vindt De Koning. “We praten veel over mobiliteit en bereikbaarheid maar er gebeurt te weinig. Het bedrijfsleven moet ook laten zien dit daadwerkelijk aan te willen pakken. Met alleen het ondertekenen van convenanten bereik je geen resultaat. In gezamenlijkheid moeten we deze problematiek kunnen beteugelen.”

Businesscases

Ook ontwikkelingen in de auto-industrie moeten ervoor gaan zorgen dat mobiliteit beheersbaar blijft. Ook de mobiele telefoon speelt hier een belangrijke rol in denkt Leen de Koning. “Tanken, parkeren, navigeren, je auto vinden, melden van flitspaallocaties. Alles gaat al via je mobiele telefoon. Met de Amega Groep focussen wij daarom steeds meer op nieuwe toepassingen. Zo denken we met grote partijen na over mogelijke verkeersoplossingen. Door hier actief mee bezig te zijn, willen we een voortrekkersrol blijven spelen. Met alleen het verkopen en onderhouden van auto’s ga je het in de toekomst niet redden. Het is puur noodzakelijk dat we ons ook op andere businesscases richten. Neem e-auto’s, dat gaat ons nieuwe kansen bieden.”

Levensbehoefte

Hij noemt en voorbeeld. Eind dit jaar introduceert Volkswagen de nieuwste generatie e-auto’s; de I.D. lijn. Als eerste komt de I.D. Neo: een auto voor de prijs van een luxe Golf, met de binnenruimte van een Passat, een actieradius van 400 kilometer en vele andere gadgets. Leen de Koning ziet het dan ook positief in. “Er liggen veel uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Al met al is het best een ingewikkelde case als je ook alle milieuaspecten meeneemt. Maar ik ben ervan overtuigd dat steeds nieuwe ontwikkelingen ervoor zorgen dat we te allen tijde mobiel blijven. Het is een levensbehoefte. We moeten er alles aan doen om dat in stand te houden. Met de Amega Groep benaderen we dit vraagstuk daarom uiterst serieus. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je hard voor werken. En dat doen we dan ook.”

Heeft u ideeën over mobiliteit en bereikbaarheid? Bel met Leen de Koning, (078) 632 13 53.

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
20:48